PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI ČLANOVIMA UDRUGE

Članovi Udruge s pravom na pravnu pomoći ovlašteni su koristiti usluge davanja pravnih savjeta i mišljenja o svim pravnim pitanjima od strane stručnih i ovlaštenih osoba udruge.

 

Dakle, ukoliko ste član Udruge s pravom na pravnu pomoć, dobiti ćete savjet kako je moguće riješiti spor izvansudski, odnosno  mišljenje o mogućnosti uspjeha u Vašem sporu.

 

Članovi s pravom na pravnu pomoć dužni su plaćati slijedeću članarinu:

 

Fizičke osobe: 100 kuna mjesečno ili 1.000,00 kuna godišnje

Pri prvom učlanjenju, fizičke osobe koje žele koristiti pravnu pomoć dužne su uplatiti članarinu unaprijed u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna. Navedena članarina obuhvaća korištenje primarne pravne pomoći, koja se može koristiti tijekom godine dana, kroz ukupno 5 termina za pružanje pravnog savjetovanja.

Pravne osobe ili fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost:

 

Članarina se uplaćuje na žiro račun Udruge JURIS PROTECTA, Taborska 17, Zagreb, kod Reiffeisenbank Austrija d.d., Zagreb, broj računa: 2484008-1100945074. 

Pridruženim članovima Udruge na taj će način biti osigurano nepristrano pravno savjetovanje od strane stručne osobe (odvjetnika) u svakom trenutku, kojim će izbjeći visoke troškove zastupanja u parnicama ili drugim vrstama postupaka, do kojih dolazi zbog propusta stranaka da na vrijeme pribave stručnu pravnu pomoć.

 

S obzirom na količinu i kompleksnost pravnih propisa te njihovih stalnih izmjena stručna pravna pomoć je u današnje vrijeme potrebna pri ulasku u bilo koju vrstu pravnih odnosa.