Ciljevi

Unapređenje kvalitete zakona i rada pravosuđa u Republici Hrvatskoj s ciljem potpunog prihvaćanja priznatih standarda koji se primjenjuju u najrazvijenijim državama EU-a.
Udruga motri postojeće zakone, kadrovsku strukturu i organizaciju rada u pravosuđu i upozorava na nedostatke.

Kako je besprijekorno funkcioniranje pravosuđa primarna pretpostavka za gospodarski razvoj i time vitalni interes nacije, Udruga će podupirati i inicirati društvene i političke promjene u Republici Hrvatskoj koje obećavaju korjenite promjene u pravosuđu.

Prihvaćanje standarda u pravosuđu (zakonodavni, kadrovski i organizacijski) jedini je put za osiguranje pravne zaštite svih građana Hrvatske, prihvatljive kvalitete u razumnom roku.
Udruga će se zalagati svim sredstvima u postizanju toga cilja.